Vyhledávání

Nadcházející události

středa 17.07. - celý den
Svoz hnědých popelnic
sobota 20.07., 09:00 -
GP Lípa - děti
sobota 20.07., 15:00 -
GP Lípa - muži
středa 24.07. - celý den
Pytlový svoz plastu
středa 31.07. - celý den
Svoz hnědých popelnic

SDH

Plán akcí 2024

11.5. Okrsek Žel.Pas.
25.5. GP Klečůvka
8.6. GP Lužkovice
22.6. GP Ostrata
20.7. GP Lípa
3.8. GP Žel.Paseky
10.8. GP Želechovice
14.9. Primátorka

Mladí hasiči 2024

11.5. Okrsek Žel.Pas.
25.5. Klečůvka (11:00)
8.6. Lužkovice (10:00)
15.6. Želechovice (8:30)
20.7. Lípa (9:00)
3.8. Žel.Paseky (10:00)

Svoz odpadu 2024

Mobilní svoz velkoobjemových odpadů a bioodpadů v naší obci v roce 2024 bude probíhat ve dnech:

 30. 3. 11. 5. 31. 8. 12. 10.

na stanovišti u úřadovny v době

od 10:25 do 10:55 hod.

a v části k Lípě

od 11:00 do 11:20 hod.

Dne 11. 5. a 12. 10. budou sbírány i nebezpečné odpady a pneu (akumulátory, barvy, elektroodpad, TV, chladničky, oleje, obaly od nebezpečných látek, zářivky).


V roce 2024 bude také přistaven velkoobjemový kontejner na bioodpad na stanovišti u hřiště vždy v čase od 8 do 12 hod. v termínech:

13. 4., 18. 5., 7. 9. a 19. 10. 2024

Kontejner je určen pro větve, listí a trávu. 
Bioodpad ukládejte pouze volně ložený - bez pytlů a neodkládejte bioodpad mimo kontejnery!

Děkujeme všem občanům, kteří třídí odpad.

Informace o dalších svozech po rozkliknutí!

 


Město Zlín v letošním roce pokračuje v pytlovém sběru plastů a nápojových kartonů od Vašeho domu.

Termíny svozu v roce 2024

10. 1.

7. 2.

6. 3.

4. 4. (čt)

1. 5. (svátek)

29. 5.

 

26. 6.

24. 7.

21. 8.

18. 9.

16. 10.

13. 11.

11. 12.

Sáčky si můžete vyzvednout v kanceláři místní části příslušné lokality, v budově Magistrátu města Zlína, Zarámí 4421 na Odboru životního prostředí a zemědělství (3. patro) nebo na Oddělení místních poplatků (2. patro).

Žádáme občany, aby v den svozu uložili pytle na místo obvyklé pro svoz komunálního odpadu.

Tímto krokem chceme zlepšit dostupnost třídění a zvýšit tak množství odpadu, které neskončí na skládce, ale bude opětovně využito.

Pytlovým svozem odpadů přímo od odpadových nádob občanů chceme předcházet přeplňování žlutých kontejnerů na sběrných hnízdech a černým skládkám vytříděného plastu v jejich blízkosti.

Děkujeme všem občanům, kteří třídí odpad.


Svozy biologicky rozložitelného komunálního odpadu /hnědé popelnice/ budou v roce 2024 vždy ve středu v těchto termínech:

27.3., 10.4., 24.4., 8.5., 22.5., 5.6., 19.6., 3.7., 17.7., 31.7., 14.8., 28.8., 11.9., 25.9., 9.10., 23.10., 6.11., 20.11.2024

Odbor životního prostředí a zemědělství
Magistrátu města Zlína