Vyhledávání

Nadcházející události

středa 17.07. - celý den
Svoz hnědých popelnic
sobota 20.07., 09:00 -
GP Lípa - děti
sobota 20.07., 15:00 -
GP Lípa - muži
středa 24.07. - celý den
Pytlový svoz plastu
středa 31.07. - celý den
Svoz hnědých popelnic

SDH

Plán akcí 2024

11.5. Okrsek Žel.Pas.
25.5. GP Klečůvka
8.6. GP Lužkovice
22.6. GP Ostrata
20.7. GP Lípa
3.8. GP Žel.Paseky
10.8. GP Želechovice
14.9. Primátorka

Mladí hasiči 2024

11.5. Okrsek Žel.Pas.
25.5. Klečůvka (11:00)
8.6. Lužkovice (10:00)
15.6. Želechovice (8:30)
20.7. Lípa (9:00)
3.8. Žel.Paseky (10:00)

O mladých hasičích

 

Družstvo mladých zasičů podporuje Magistrát města Zlína
Fond prorodinných aktivit

logo zlin

Stejně jako moji vrstevníci na Klečůvce, jsem i já prožila dětství mezi dobrovolnými hasiči. Byly to skvělé časy. Vždy jsem se těšila, co nového se na tréninku naučím, těšila jsem se také na přátele a na partu lidí, která mě obklopovala a obklopuje dodnes. Vyhrané soutěže, už pak byly jen odměnou za úsilí, které jsme do toho dali.

Na Klečůvce není školka, škola a zatím ani žádná klubovna, kde by se děti mohly scházet, něco společně tvořit a nacházet nové přátele, z nichž někteří jim pak zůstanou na celý život. Proto jsme při příležitosti letošní-ho Dne archivů, tema-ticky zaměřenému na hasiče, uspořádali ná-bor mladých hasičů, kde jsme nejmladším obyvatelům Klečůvky předvedli hasičské uni-formy, přilby a další i strojní a technické vybavení. Děti, které měly zájem, se pak mohly projet v zásahovém voze, nebo si dokonce vyzkoušet oblíbenou část útoku – nástřik na terč. Při pohledu na jejich zaujetí a radost z disciplíny, se myšlenka k založení nového družstva mladých hasičů zrodila velmi rychle.

Hned na první trénink přišlo jedenáct nových adeptů a i nadále rádi v našich řadách uvítáme děti, které by chtěly při pravidelných trénincích nejen hlouběji proniknout do hasičské problematiky, ale také zažít srandu při dalších volnočasových aktivi-tách. Každý čtvrtek od 17:00 hod. jsou vítány i děti mladší čtyř let v doprovodu rodičů, kte-rým se bude v našem novém týmu určitě také líbit.

Na trénincích děti detailně seznamujeme s technikou a vybave-ním, které mají klečůvští dobrovolní hasiči s pra-vidly požárního útoku a s jeho provedením. Dosud nám počasí přálo, takže jsme se mohli každý čtvrtek pravidelně scházet a trénovat. S příchodem chladnějších dnů vymýšlíme s dětmi náhradní programy, abychom se nepřestali vídat. 10. 9. 2015 jsme si například udělali procházku do lesa, nasbírali dřevo, a pak si na hřišti opekli špekáčky. Potěšil nás i zájem rodičů, kteří si za námi přišli popovídat. Jakmile však budou dokončeny nové prostory u hasičské zbrojnice, přesuneme se tam a budeme se učit uzlovat, rozeznávat topografické značky apod.

Myslíme to vážně, a proto jsme se také ve dnech 25.9. – 26.9. zúčastnili kvalifikačního školení a rady instruktorů a vedoucích kolektivů mladých hasičů okresu Zlín. Získali jsme tak další zajímavé podněty na činnost s dětmi. Chtěli bychom jim vytvořit příležitost k upevnění přátelských vztahů, příležitost k tomu se něco nového naučit a být součástí týmu, kde budou moci trávit volný čas mezi lidmi, kterým důvěřují. V blízkých dnech chystáme výšlap do přírody, exkurzi u zásahových jednotek ve Zlíně či Vizovicích, drakiádu, stavění domečků pro zvířátka v lese apod. Jako kolektiv mladých hasičů již fungujeme třetím měsícem. Podle pravidelné docházky všech dětí můžeme soudit, že je to baví a to je pro nás ta největší odměna.

Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří pomáhají, především pak rodině Jitce a Petrovi Khainovým, Markétě Maděrové, Anetě Válkové a Petru Krajčovi. Sbor dobrovolných hasičů je tým, kde všichni táhneme za jeden provaz a naučíme to i Vaše děti.

Kamila Vrlíčková
vedoucí mládeže