Vyhledávání

Nadcházející události

středa 17.07. - celý den
Svoz hnědých popelnic
sobota 20.07., 09:00 -
GP Lípa - děti
sobota 20.07., 15:00 -
GP Lípa - muži
středa 24.07. - celý den
Pytlový svoz plastu
středa 31.07. - celý den
Svoz hnědých popelnic

SDH

Plán akcí 2024

11.5. Okrsek Žel.Pas.
25.5. GP Klečůvka
8.6. GP Lužkovice
22.6. GP Ostrata
20.7. GP Lípa
3.8. GP Žel.Paseky
10.8. GP Želechovice
14.9. Primátorka

Mladí hasiči 2024

11.5. Okrsek Žel.Pas.
25.5. Klečůvka (11:00)
8.6. Lužkovice (10:00)
15.6. Želechovice (8:30)
20.7. Lípa (9:00)
3.8. Žel.Paseky (10:00)

Důležité informace ke svozu odpadu

Technické služby Zlín informují, že až do odvolání se ruší:
- sobotní mobilní svozy odpadu (objemných a nebezpečných odpadů, kovů a bioodpadu),
- sobotní přistavování velkoobjemových kontejnerů na biologicky rozložitelný komunální odpad,

Více informací níže...

 

Jak správně nakládat s kontaminovaným odpadem v době pandemie?

Použité ústenky, jednorázové roušky a respirátory je třeba vkládat do dvou vrstev obalů, nejlépe zavázaných plastový sáčků, a ty odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu.
Z důvodu ochrany zdraví pracovníků svozu odpadu Technických služeb Zlín neodkládejte pytle s odpadem mimo nádoby.

Technické služby Zlín informují občany

Svoz nádob na směsný komunální odpad bude i nadále probíhat v běžném režimu. Probíhá i pytlový svoz plastů.
Od 30. března 2020 bude také probíhat pravidelný 14denní svoz hnědých nádob s bioodpadem od rodinných domů.
Až do odvolání se ruší:
- sobotní mobilní svozy odpadu (objemných a nebezpečných odpadů, kovů a bioodpadu),
- sobotní přistavování velkoobjemových kontejnerů na biologicky rozložitelný komunální odpad,
- jarní úklid (sobotní mobilní svoz objemného odpadu a bioodpadu).
Již dříve přijatá opatření:
uzavření sběrných dvorů (firmy mají možnost uložení odpadu na skládce, občan si může objednat přistavení velkoobjemového kontejneru, po bezhotovostní úhradě zálohy),
- mimo provoz: veřejná WC, tržiště Pod kaštany,
- na městských parkovištích parkování bez poplatku,
- uzavřena prodejní a výdejní místa v areálu v Loukách či v podchodu u náměstí Práce (více informací na tel. 577 111 411).

Děkujeme za spolupráci

Bc. Agáta Zajíčková                 
referent odpadového hospodářství
Odbor životního prostředí a zemědělství
Magistrát města Zlína