Vyhledávání

Nadcházející události

sobota 02.12., 15:00 -
Mikulášský karneval, Hustá hospoda
středa 13.12. - celý den
Pytlový svoz plastů

SDH

Plán akcí 2023

13.5.Okrsek-Klečůvka (13h.)
27.5. GP Klečůvka(15h.)
3.6.GP Lužkov.(13h)
17.6. GP Polichno (15h.)
22.7.GP Lípa(13h)
5
.8. GP Žel. pas. (15h.)
12.8. GP Želech. (15h.)
??? GP Ostrata (15h.)

Mladí hasiči 2023

13.5.Okrsek-Klečůvka(13h)
21.5. Žel.Paseky (9h)
27.5. Klečůvka(12h)
3.6. Lužkovice(9h)
10.6. Želechovice(9h)
22.7. Lípa (9h)

Důležité informace ke svozu odpadu

Technické služby Zlín informují, že až do odvolání se ruší:
- sobotní mobilní svozy odpadu (objemných a nebezpečných odpadů, kovů a bioodpadu),
- sobotní přistavování velkoobjemových kontejnerů na biologicky rozložitelný komunální odpad,

Více informací níže...

 

Jak správně nakládat s kontaminovaným odpadem v době pandemie?

Použité ústenky, jednorázové roušky a respirátory je třeba vkládat do dvou vrstev obalů, nejlépe zavázaných plastový sáčků, a ty odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu.
Z důvodu ochrany zdraví pracovníků svozu odpadu Technických služeb Zlín neodkládejte pytle s odpadem mimo nádoby.

Technické služby Zlín informují občany

Svoz nádob na směsný komunální odpad bude i nadále probíhat v běžném režimu. Probíhá i pytlový svoz plastů.
Od 30. března 2020 bude také probíhat pravidelný 14denní svoz hnědých nádob s bioodpadem od rodinných domů.
Až do odvolání se ruší:
- sobotní mobilní svozy odpadu (objemných a nebezpečných odpadů, kovů a bioodpadu),
- sobotní přistavování velkoobjemových kontejnerů na biologicky rozložitelný komunální odpad,
- jarní úklid (sobotní mobilní svoz objemného odpadu a bioodpadu).
Již dříve přijatá opatření:
uzavření sběrných dvorů (firmy mají možnost uložení odpadu na skládce, občan si může objednat přistavení velkoobjemového kontejneru, po bezhotovostní úhradě zálohy),
- mimo provoz: veřejná WC, tržiště Pod kaštany,
- na městských parkovištích parkování bez poplatku,
- uzavřena prodejní a výdejní místa v areálu v Loukách či v podchodu u náměstí Práce (více informací na tel. 577 111 411).

Děkujeme za spolupráci

Bc. Agáta Zajíčková                 
referent odpadového hospodářství
Odbor životního prostředí a zemědělství
Magistrát města Zlína