Vyhledávání

Nadcházející události

středa 17.07. - celý den
Svoz hnědých popelnic
sobota 20.07., 09:00 -
GP Lípa - děti
sobota 20.07., 15:00 -
GP Lípa - muži
středa 24.07. - celý den
Pytlový svoz plastu
středa 31.07. - celý den
Svoz hnědých popelnic

SDH

Plán akcí 2024

11.5. Okrsek Žel.Pas.
25.5. GP Klečůvka
8.6. GP Lužkovice
22.6. GP Ostrata
20.7. GP Lípa
3.8. GP Žel.Paseky
10.8. GP Želechovice
14.9. Primátorka

Mladí hasiči 2024

11.5. Okrsek Žel.Pas.
25.5. Klečůvka (11:00)
8.6. Lužkovice (10:00)
15.6. Želechovice (8:30)
20.7. Lípa (9:00)
3.8. Žel.Paseky (10:00)

Svoz odpadu 2023

Mobilní svoz velkoobjemových odpadů a bioodpadů v naší obci v roce 2023 bude probíhat ve dnech:

 1. 4. 13. 5. 2. 9. 7. 10.

na stanovišti u úřadovny v době

od 10:25 do 10:55 hod.

a v části k Lípě

od 11:00 do 11:20 hod.

Dne 13. 5. a 7. 10. budou sbírány i nebezpečné odpady a pneu (akumulátory, barvy, elektroodpad, TV, chladničky, oleje, obaly od nebezpečných látek, zářivky).


V roce 2023 bude také přistave velkoobjemový kontejner na bioodpad na stanovišti u hřiště vždy v čase od 8 do 12 hod. v termínech:

8. 4., 20. 5., 24. 6., 9. 9., 14. 10. a 25. 11. 2023

Kontejner je určen pro větve, listí a trávu. 
Bioodpad ukládejte pouze volně ložený - bez pytlů a neodkládejte bioodpad mimo kontejnery!

Děkujeme všem občanům, kteří třídí odpad.

Informace o dalších svozech po rozkliknutí!

 


Město Zlín v letošním roce pokračuje v pytlovém sběru plastů a nápojových kartonů od Vašeho domu.

Termíny svozu v roce 2023

11. 1.

8. 2.

8. 3.

5. 4.

3. 5.

31. 5.

 

28. 6.

26. 7.

23. 8.

20. 9.

18. 10.

15. 11.

13. 12.

Sáčky si můžete vyzvednout v kanceláři místní části příslušné lokality, v budově Magistrátu města Zlína, Zarámí 4421 na Odboru životního prostředí a zemědělství (3. patro) nebo na Oddělení místních poplatků (2. patro).

Žádáme občany, aby v den svozu uložili pytle na místo obvyklé pro svoz komunálního odpadu.

Tímto krokem chceme zlepšit dostupnost třídění a zvýšit tak množství odpadu, které neskončí na skládce, ale bude opětovně využito.

Pytlovým svozem odpadů přímo od odpadových nádob občanů chceme předcházet přeplňování žlutých kontejnerů na sběrných hnízdech a černým skládkám vytříděného plastu v jejich blízkosti.

Děkujeme všem občanům, kteří třídí odpad.


Od září 2023 budou nově prováděny svozy biologicky rozložitelného komunálního odpadu (hnědé popelnice). Nárok na hnědou popelnici mají vlastníci rodinných domů s trvalým pobytem ve Zlíně-Klečůvce.

Občané, kteří bydlí v bytových domech a mají zájem o hnědou popelnici, musí pro ni zajistit zpevněnou plochu u trasy svozové techniky - dotazy na tel. 577 630 945.

Hnědé popelnice bude možné vyzvednout v areálu Technických služeb Zlín v Loukách od 5.6.2023. Výdejní doba je každý pracovní den od 6.00 do 14.00 a dále pak soboty 6.00 - 14.00 hod. - pro Klečůvku ve dnech 17.6., 29.7. a 9.9.

Svozy biologicky rozložitelného komunálního odpadu /hnědé popelnice/ budou vždy ve středu v těchto termínech:

13. 9. 27. 9. 11. 10. 25. 10. 8. 11. 22. 11.

Odbor životního prostředí a zemědělství
Magistrátu města Zlína